Our Future

MEITHRIN CYMUNEDAU GWYDN AR DRAWS PRYDAIN 

Mae pobl ledled y wlad o’r farn nad yw pethau’n gallu parhau fel y maent ar hyn o bryd.

Mae’r argyfwng yn yr hinsawdd, anghydraddoldeb, rhaniadau a gwahaniaethu ar lefel eang yn dangos nad yw ein systemau gwleidyddol ac economaidd yn gwasanaethu llesiant pobl na’r blaned. Ond mae pobl o gefndiroedd amrywiol yn dod at ei gilydd i newid hyn er mwyn adeiladu dyfodol gwell. Mae cymunedau’n barod i ymdrin â’r heriau mawr sy’n eu hwynebu, drwy ddechrau ar lefel leol.

Os byddwn yn aros am y llywodraeth, bydd yn rhy hwyr.  Os byddwn yn gweithredu fel unigolion, ni fydd yn ddigon. Ond trwy weithredu fel cymunedau, hwyrach y bydd yn ddigon ac mewn pryd. Mae ‘Transition Together’ yn cefnogi pobl i gysylltu ar lefel leol er mwyn meithrin cymunedau mwy cynaliadwy a chydradd lle mae gennym reolaeth dros ein bywydau dyddiol.

Beth yw’r Mudiad Trawsnewid?

Mae Trawsnewid yn fudiad rhyngwladol o gymunedau sy’n dod at ei gilydd er mwyn ail-ddychmygu ac ail-adeiladu ein byd. Ers 2005, mae miloedd o grwpiau wedi datblygu mewn pentrefi, dinasoedd, prifysgolion ac ysgolion mewn dros 50 o wledydd.

Diben Trawsnewid yw pobl sy’n gweithredu ar lefel ymarferol yn yr ardal leol i ymdrin â’r heriau mawr sy’n eu hwynebu.  Rhyngom, rydym yn adeiladu dyfodol mwy cydradd, cynaliadwy a democrataidd.

Ymuno â grŵp lleol

Mae gan bobl ym mhob cymuned y grym i wneud eu cymuned leol yn fwy cynaliadwy a chyfiawn ar lefel gymdeithasol.  Y cam cyntaf yw dod ynghyd.

Y grwpiau trawsnewid a’r trefnyddion lleol yw calon ein mudiad.  Mae dros 300 o grwpiau Trawsnewid yn bodoli ar draws Prydain ac yn gweithredu eisoes i greu dyfodol gwahanol.

Beth am gysylltu â’ch grŵp lleol, neu gychwyn grŵp eich hunan os nad oes grŵp yn eich ardal chi.

Stories

Recent Stories

Y rheswm mae grym cymunedol yn allweddol i feithrin dyfodol gwell

Heddiw, mae’n bleser gennym lansio ‘Trawsnewid Ynghyd’, prosiect newydd gyda’r nod o helpu adeiladu cymunedau wedi’u grymuso, mwy gwydn a […]
Rhiannon
15 Tachwedd
5 minute read

Tyfu Syniadau Gwych – Cyhoeddi Cyllid Newydd!

Diolch i bobl sy’n chwarae’r Loteri Genedlaethol, mae’r Rhwydwaith Trawsnewid wedi derbyn grant gwerth £5,977,444 gan Gronfa Gymunedol y Loteri […]
Rhiannon
28 Hydref
4 minute read

I ddarllen mwy o straeon, cliciwch yma.

Tanysgrifio i dderbyn ein cylchlythyr

Cofrestrwch i dderbyn y cylchlythyr misol i gadw mewn cysylltiad a chael y newyddion diweddaraf.

Ymunwch â ni ar Gyfryngau Cymdeithaso