Our Future

MEITHRIN CYMUNEDAU GWYDN AR DRAWS PRYDAIN 

Mae pobl ledled y wlad o’r farn nad yw pethau’n gallu parhau fel y maent ar hyn o bryd.

Mae’r argyfwng yn yr hinsawdd, anghydraddoldeb, rhaniadau a gwahaniaethu ar lefel eang yn dangos nad yw ein systemau gwleidyddol ac economaidd yn gwasanaethu llesiant pobl na’r blaned. Ond mae pobl o gefndiroedd amrywiol yn dod at ei gilydd i newid hyn er mwyn adeiladu dyfodol gwell. Mae cymunedau’n barod i ymdrin â’r heriau mawr sy’n eu hwynebu, drwy ddechrau ar lefel leol.

Os byddwn yn aros am y llywodraeth, bydd yn rhy hwyr.  Os byddwn yn gweithredu fel unigolion, ni fydd yn ddigon. Ond trwy weithredu fel cymunedau, hwyrach y bydd yn ddigon ac mewn pryd. Mae ‘Transition Together’ yn cefnogi pobl i gysylltu ar lefel leol er mwyn meithrin cymunedau mwy cynaliadwy a chydradd lle mae gennym reolaeth dros ein bywydau dyddiol.

Beth yw’r Mudiad Trawsnewid?

Mae Trawsnewid yn fudiad rhyngwladol o gymunedau sy’n dod at ei gilydd er mwyn ail-ddychmygu ac ail-adeiladu ein byd. Ers 2005, mae miloedd o grwpiau wedi datblygu mewn pentrefi, dinasoedd, prifysgolion ac ysgolion mewn dros 50 o wledydd.

Diben Trawsnewid yw pobl sy’n gweithredu ar lefel ymarferol yn yr ardal leol i ymdrin â’r heriau mawr sy’n eu hwynebu.  Rhyngom, rydym yn adeiladu dyfodol mwy cydradd, cynaliadwy a democrataidd.

Ymuno â grŵp lleol

Mae gan bobl ym mhob cymuned y grym i wneud eu cymuned leol yn fwy cynaliadwy a chyfiawn ar lefel gymdeithasol.  Y cam cyntaf yw dod ynghyd.

Y grwpiau trawsnewid a’r trefnyddion lleol yw calon ein mudiad.  Mae dros 300 o grwpiau Trawsnewid yn bodoli ar draws Prydain ac yn gweithredu eisoes i greu dyfodol gwahanol.

Beth am gysylltu â’ch grŵp lleol, neu gychwyn grŵp eich hunan os nad oes grŵp yn eich ardal chi.

Stories

Recent Stories

Sut y gall cyllid sbarduno feithrin gweithredu gan gymuned

Wrth inni gyhoeddi’r rownd ddiweddaraf o gyllid sbarduno, gallwch weld sut mae’r grantiau bach yn ysgogi newid mawr mewn cymunedau, ac yn dangos sut y mae dyfodol tecach, mwy gwydn nid yn unig bosibl, ond yn digwydd eisoes.
Chris McCartney
8 Tachwedd 2023
9 minute read

Prif gwestiynau’r dyfodol sydd angen eich atebion chi

Beth sydd ei angen arnoch gan y mudiad Trawsnewid i’ch helpu teimlo eich bod yn perthyn?  Sut gall Hyb helpu […]
Chris McCartney
27 Chwefror 2023
5 minute read

Gofalu am sgwrs hollbwysig

Ym mis Gorffennaf 2022, daeth grŵp o bump ‘Gofalwr’ at ei gilydd i ystyried fframwaith ar gyfer dyfodol y mudiad […]
Chris McCartney
23 Chwefror 2023
7 minute read

Blwyddyn o Drawsnewid gyda’n Gilydd

Lansiwyd Trawsnewid gyda’n Gilydd ychydig dros flwyddyn yn ôl, ac mae’n amser da i fyfyrio ar ein rôl, yr hyn a wnaethpwyd, yr hyn a ddysgwyd, ac ar beth y byddwn yn canolbwyntio yn ystod 2023.
Chris McCartney
14 Chwefror 2023
10 minute read

Cyllid Sbarduno’n fyw: O hadau mân, mae grwpiau Trawsnewid yn creu cynhaeaf toreithiog

Roedd pawb yn ymwybodol o hyn eisoes. Gall hadau bach arwain at gnydau niferus, amrywiol a thoreithiog yn nwylo’r gymuned […]
Chris McCartney
28 Gorffennaf 2022
9 minute read

Y cam nesaf ar gyfer Trawsnewid yng Nghymru a Lloegr

Cewch eich gwahodd ar daith o ddarganfod, i’n helpu ystyried yr hyn y gall strwythur cynrychioladol i gefnogi grwpiau Trawsnewid yng Nghymru a Lloegr ei gyflawni ar gyfer ein mudiad. Darllenwch isod i weld pam mae’r broses hon mor bwysig i fagu mudiad gwydn yn y dyfodol, a chewch gyfle i gwrdd â’r tîm fydd yn ein harwain ar y daith.
Chris McCartney
27 Gorffennaf 2022
8 minute read

I ddarllen mwy o straeon, cliciwch yma.

Tanysgrifio i dderbyn ein cylchlythyr

Cofrestrwch i dderbyn y cylchlythyr misol i gadw mewn cysylltiad a chael y newyddion diweddaraf.

Ymunwch â ni ar Gyfryngau Cymdeithaso

Skip to content