Categori: Newyddion

Chwilio am Blethwyr Rhwydwaith

“O siarad a myfyrio i wneud ac adeiladu”. Mae Richard Couldrey yn rhannu cyfnod diweddaraf y broses o ddatblygu hyb, er mwyn ystyried strwythurau a ffyrdd i gysylltu ag a rhoi llais i’r Mudiad Trawsnewid, fydd yn arwain at gynlluniau i gynnal Cynulliad y Bobl yn gynnar y flwyddyn nesaf.
Richard Couldrey
30 Ebrill 2024
4 minute read

Sero –Canolfan Amgylcheddol Cymunedol newydd Caerfyrddin

Yn dilyn misoedd lawer o gynllunio a thrafodaethau, agorwyd drysau Canolfan Amgylcheddol Cymunedol newydd Caerfyrddin Gyda’n Gilydd o’r diwedd, yng nghanol tref Caerfyrddin. Nod y canolfan yw dod â chysyniadau gwydnwch, adfywio, economi cylchol ac adeiladu cymunedol yn fyw, a helpu pobl ledled yr ardal i ddod at ei gilydd, dysgu sgiliau newydd a chefnogi ei gilydd yn ystod y cyfnod heriol sydd ohoni. Ymhlith y prosiectau sy’n digwydd eisoes mae: Caffi Atgyweirio rheolaidd, Llyfrgell Pethau, a New2U, cynllun cyfnewid teganau a [...]
Chris McCartney
14 Chwefror 2024
3 minute read

Sut y gall cyllid sbarduno feithrin gweithredu gan gymuned

Wrth inni gyhoeddi’r rownd ddiweddaraf o gyllid sbarduno, gallwch weld sut mae’r grantiau bach yn ysgogi newid mawr mewn cymunedau, ac yn dangos sut y mae dyfodol tecach, mwy gwydn nid yn unig bosibl, ond yn digwydd eisoes.
Chris McCartney
8 Tachwedd 2023
9 minute read

Prif gwestiynau’r dyfodol sydd angen eich atebion chi

Beth sydd ei angen arnoch gan y mudiad Trawsnewid i’ch helpu teimlo eich bod yn perthyn?  Sut gall Hyb helpu eich grŵp i ffynnu?  Beth fyddai’n ei wneud yn hygyrch ichi? Mae Amy Sciafe yn rhannu darganfyddiadau’r grŵp Gofalwyr, sy’n helpu datblygu strwythur mwy cynrychioladol er mwyn cefnogi’r mudiad Trawsnewid yng Nghymru a Lloegr, ac mae’n estyn gwahoddiad ichi gyfrannu at y broses. Rydym bellach ychydig dros hanner ffordd trwy ein proses fel pump ‘gofalwr’, yn ceisio llunio siâp yr hyb [...]
Chris McCartney
27 Chwefror 2023
5 minute read

Gofalu am sgwrs hollbwysig

Ym mis Gorffennaf 2022, daeth grŵp o bump ‘Gofalwr’ at ei gilydd i ystyried fframwaith ar gyfer dyfodol y mudiad Trawsnewid yng Nghymru a Lloegr. Ers hynny, mae Phil, Monica, Kate, Declan ac Amy wedi cwrdd ar-lein bob mis, ac wedi cynnal sgyrsiau dwfn, cyfoethog a heriol, er mwyn ystyried sut y caiff Trawsnewid ei drefnu mewn gwledydd eraill y byd, ac i ddylunio proses er mwyn cynnwys y mudiad ehangach yng Ngwanwyn 2023 wrth greu strwythur ar gyfer Cymru a [...]
Chris McCartney
23 Chwefror 2023
7 minute read

Blwyddyn o Drawsnewid gyda’n Gilydd

Lansiwyd Trawsnewid gyda’n Gilydd ychydig dros flwyddyn yn ôl, ac mae’n amser da i fyfyrio ar ein rôl, yr hyn a wnaethpwyd, yr hyn a ddysgwyd, ac ar beth y byddwn yn canolbwyntio yn ystod 2023.
Chris McCartney
14 Chwefror 2023
10 minute read

Cyllid Sbarduno’n fyw: O hadau mân, mae grwpiau Trawsnewid yn creu cynhaeaf toreithiog

Roedd pawb yn ymwybodol o hyn eisoes. Gall hadau bach arwain at gnydau niferus, amrywiol a thoreithiog yn nwylo’r gymuned Trawsnewid! Mae mwy na 80 o grwpiau wedi dangos hyn trwy ffrwyth eu llafur a rhaglen cyllid sbarduno’r llynedd trwy ‘Transition: Bounce Forward’. Erbyn hyn, diolch i gyllid gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, rydym yn lansio rownd newydd o gyllid sydd ar gael i grwpiau, ac rydym yn llawn cyffro wrth ddisgwyl clywed am eich cynlluniau. Pobl sy’n rhan o’u [...]
Chris McCartney
28 Gorffennaf 2022
9 minute read

Y cam nesaf ar gyfer Trawsnewid yng Nghymru a Lloegr

Cewch eich gwahodd ar daith o ddarganfod, i’n helpu ystyried yr hyn y gall strwythur cynrychioladol i gefnogi grwpiau Trawsnewid yng Nghymru a Lloegr ei gyflawni ar gyfer ein mudiad. Darllenwch isod i weld pam mae’r broses hon mor bwysig i fagu mudiad gwydn yn y dyfodol, a chewch gyfle i gwrdd â’r tîm fydd yn ein harwain ar y daith.
Chris McCartney
27 Gorffennaf 2022
8 minute read

Tyfu Syniadau Gwych – Cyhoeddi Cyllid Newydd!

Diolch i bobl sy’n chwarae’r Loteri Genedlaethol, mae’r Rhwydwaith Trawsnewid wedi derbyn grant gwerth £5,977,444 gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol Tyfu Syniadau Gwych  ar gyfer gwaith ym Mhrydain dros y deng mlynedd nesaf. Diben Tyfu Syniadau Gwych yw cefnogi newid trawsnewidiol ar draws y DU, sy’n cyfateb i faint yr heriau a’r cymhlethdodau sy’n ein hwynebu.  Trwy ddarparu buddsoddiad hirdymor i grwpiau a rhwydweithio sy’n gwneud gwaith arloesol mewn ffyrdd newydd, fydd yn mynd ymhell tu hwnt i drwsio neu [...]
Rhiannon
28 Hydref 2021
4 minute read
Skip to content