Categori: Newyddion

Sut y gall cyllid sbarduno feithrin gweithredu gan gymuned

Wrth inni gyhoeddi’r rownd ddiweddaraf o gyllid sbarduno, gallwch weld sut mae’r grantiau bach yn ysgogi newid mawr mewn cymunedau, ac yn dangos sut y mae dyfodol tecach, mwy gwydn nid yn unig bosibl, ond yn digwydd eisoes.
Chris McCartney
8 Tachwedd 2023
9 minute read

Prif gwestiynau’r dyfodol sydd angen eich atebion chi

Beth sydd ei angen arnoch gan y mudiad Trawsnewid i’ch helpu teimlo eich bod yn perthyn?  Sut gall Hyb helpu […]
Chris McCartney
27 Chwefror 2023
5 minute read

Gofalu am sgwrs hollbwysig

Ym mis Gorffennaf 2022, daeth grŵp o bump ‘Gofalwr’ at ei gilydd i ystyried fframwaith ar gyfer dyfodol y mudiad […]
Chris McCartney
23 Chwefror 2023
7 minute read

Blwyddyn o Drawsnewid gyda’n Gilydd

Lansiwyd Trawsnewid gyda’n Gilydd ychydig dros flwyddyn yn ôl, ac mae’n amser da i fyfyrio ar ein rôl, yr hyn a wnaethpwyd, yr hyn a ddysgwyd, ac ar beth y byddwn yn canolbwyntio yn ystod 2023.
Chris McCartney
14 Chwefror 2023
10 minute read

Cyllid Sbarduno’n fyw: O hadau mân, mae grwpiau Trawsnewid yn creu cynhaeaf toreithiog

Roedd pawb yn ymwybodol o hyn eisoes. Gall hadau bach arwain at gnydau niferus, amrywiol a thoreithiog yn nwylo’r gymuned […]
Chris McCartney
28 Gorffennaf 2022
9 minute read

Y cam nesaf ar gyfer Trawsnewid yng Nghymru a Lloegr

Cewch eich gwahodd ar daith o ddarganfod, i’n helpu ystyried yr hyn y gall strwythur cynrychioladol i gefnogi grwpiau Trawsnewid yng Nghymru a Lloegr ei gyflawni ar gyfer ein mudiad. Darllenwch isod i weld pam mae’r broses hon mor bwysig i fagu mudiad gwydn yn y dyfodol, a chewch gyfle i gwrdd â’r tîm fydd yn ein harwain ar y daith.
Chris McCartney
27 Gorffennaf 2022
8 minute read

Tyfu Syniadau Gwych – Cyhoeddi Cyllid Newydd!

Diolch i bobl sy’n chwarae’r Loteri Genedlaethol, mae’r Rhwydwaith Trawsnewid wedi derbyn grant gwerth £5,977,444 gan Gronfa Gymunedol y Loteri […]
Rhiannon
28 Hydref 2021
4 minute read
Skip to content