Cyllid Sbarduno

Mae’r rhaglen cyllid sbarduno’n cynnig grantiau i helpu grwpiau Trawsnewid feithrin capasiti, cynyddu eu heffaith yn y gymuned leol a gwneud rhywbeth na fyddai’n bosibl fel arall efallai.

Mae’r grantiau ar gael i’ch galluogi i weithio gyda’ch cymuned i ail-ddychmygu ac ail-adeiladu dyfodol mwy cyfiawn o safbwynt cymdeithasol, tecach, mwy gwydn a chynaliadwy o safbwynt amgylcheddol.

Rydym yn ddiolchgar i bobl sy’n chwarae’r Loteri Genedlaethol a Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol am y cyllid inni allu darparu’r grantiau hyn.

Cyllid Sbarduno

Meithrin dewisiadau amgen

Pa fath o brosiect fyddai’n cynnig posibiliadau yn eich ardal chi? Hwyrach y byddwch yn defnyddio’ch grant i lansio prosiect newydd megis canolfan argyfwng hinsawdd; i wella eich gardd gymunedol; i gicdanio trafodaeth leol ynghylch creu gweledigaeth neu ar gyfer digwyddiad anhygoel? Neu gall eich cynorthwyo i ddatblygu eich grŵp trwy gefnogi cydlynu neu gostau staff, eich helpu i feithrin cysylltiadau a rhwydweithiau, neu i weithio trwy gydgefnogaeth gyda chymunedau ymylol. Efallai eich bod yn awyddus i ystyried beth fyddai economi lleol cynaliadwy yn edrych, a gall grant helpu creu bywoliaethau newydd, cydweithfa neu gwmpasu menter gymdeithasol.

Rydym yn awyddus i glywed eich syniadau; felly hyd yn oed os nad ydynt mewn un o’r categorïau uchod, croeso ichi ymgeisio.  Gallwch ddysgu mwy ynghylch sut y defnyddiwyd rownd ddiwethaf y cyllid sbarduno gan Grwpiau Trawsnewid yma.

Bicycle

Gall fod ar gyfer costau prosiect bach megis ffi hwylusydd, cyfrif zoom, offer neu deithio.

Bench

Gall fod i’ch cefnogi i ddatblygu prosiect, talu costau staff craidd neu feithrin partneriaethau a chynghreiriau.

Wind Farm

 I’ch cefnogi i weithio mewn partneriaeth gyda grwpiau Trawsnewid eraill i wireddu nod cyffredin. Gall fod ffocws rhanbarthol neu thematig i brosiectau.

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais

Mae’r cyllid sbarduno yma ar gyfer grwpiau neu hybiau Trawsnewid yng Nghymru a Lloegr sy’n gofrestredig gyda’r Rhwydwaith Trawsnewid. I gofrestru ar wefan y Rhwydwaith Trawsnewid, dilynwch y ddolen hon

Ceir mwy o wybodaeth am gymhwysedd a’r meini prawf i fod yn grŵp trawsnewid fan hyn

Rydym wedi ceisio gwneud y broses o ymgeisio ar gyfer y grantiau hyn mor syml a rhwydd â phosibl, trwy ddefnyddio ffurflenni ar-lein byr, fideos a rhaglenni darllen sgrin. Gall grwpiau wneud mwy nag un cais, a gwneud cais am fwy nag un math o grant.

Cofiwch ddarllen y canllawiau Popeth y mae angen ei wybod cyn ymgeisio. 

Dyddiad cau inni dderbyn ceisiadau: 11.59pm ar 31 Hydref 2022

Seed Funding News

Transition Wilmslow’s gardens grow and grow

Transition Wilmslow in Cheshire was one of 87 Transition groups to receive a seed funding grant from the Transition Bounce Forward project in 2020. Rob Hopkins caught up with Althea, Garry, Andrew and Pippa from the group to find out how their new community garden - and their dream for a network of market gardens - was growing… 
Rob Hopkins
16 Chwefror
7 minute read

“Hope with its sleeves rolled up” blooms in Wellington

A disused but valued patch land is being transformed into a forest garden providing food, herbs and building materials for […]
Rob Hopkins
12 Ebrill
7 minute read

Seed Funding goes live: From tiny seeds, Transition groups grow bountiful harvests

We always knew it. Small seeds can lead to many, varied and bountiful crops in the hands of the Transition community! Now, thanks to funding from the National Lottery Community Fund, we are launching a new round of funding available to groups, and we're bursting with excitement to see what you are going to do. 
Chris McCartney
28 Gorffennaf
8 minute read